Get Adobe Flash player

ตารางงานเผยแผ่

ตารางงานเผยแผ่ภาคปฏิบัติ เครือข่ายวัดพิชโสภาราม ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗

หนังสือทำวัตรสวดมนต์

หนังสือทำวัตรสวดมนต์ วัดพิชโสภาราม

บริบูรณธรรม

บริบูรณธรรม

วิปัสสนากรรมฐาน

หนังสือวิปัสสนากรรมฐาน

วิสุทธิธรรม

หนังสือวิสุทธิธรรม

ท่านกำลังค้นหา ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

000738340
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
133
1353
8160
13262
34882
65026
738340

Forecast Today
1872

11.29%
4.91%
5.43%
2.96%
0.15%
75.26%
Online (15 minutes ago):12

Your IP:54.91.120.148

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มีสาธุชน 12 ท่าน ออนไลน์

ประวัติ พระราชปริยัตยากร

พระราชปริยัตยากร

พระราชปริยัตยากร

สถานะปัจจุบัน

          ชื่อ    พระราชปริยัตยากร             ฉายา สารโท

          อายุ   ๘๐   พรรษา    ๖๑              น.ธ. เอก  พธ.บ.(กิตติมศักดิ์)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  

          ๑.   เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม

          ๒.   รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ

สถานะเดิม      

          ชื่อ บุญเรือง นามสกุล คำแดง เกิดวันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีระกา วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดา นายหนู มารดา นางจันทร์ นามสกุล คำแดง เกิดที่ บ้านตาแหลว หมู่ที่ ๕ ตำบลเจียด (ปัจจุบันเป็นตำบลหัวนา) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี       

          บรรพชา เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ค่ำ ปีกุน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ วัดโพธิ์ศรีสว่าง ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พระอุปัชฌาย์ พระครูภัทรกิจโกศล วัดเหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          อุปสมบท   เมื่อวันพุธ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเส็ง วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมา วัดโพธิ์ศรี ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พระอุปัชฌาย์ พระครูภัทรกิจโกศล วัดเหนือ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการชา โชตโก วัดกลาง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พระอนุสาวนาจารย์ พระประดิษฐ์ เขมวีโร วัดโพธิ์ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยฐานะ

          พ.ศ. ๒๔๘๙  สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบ้านอีเติ่ง ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พ.ศ. ๒๕๐๐  สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดสวนตาล ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

งานด้านการปกครอง

          พ.ศ. ๒๕๐๒  รักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลขามป้อม (ปัจจุบันตำบลแก้งเหนือ) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พ.ศ. ๒๕๐๓  รักษาการเจ้าคณะตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พ.ศ. ๒๕๐๕  ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๖/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๕

          พ.. ๒๕๐๘  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๔๘/๒๕๐๘ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๘

          พ.. ๒๕๐๙  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๕๔/๒๕๐๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๙

          พ.ศ. ๒๕๓๑  ขอเสนอแยกตำบลขามป้อม ออกเป็นตำบลแก้งเหนือ

          พ.ศ. ๒๕๓๒   ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะตำบลขามป้อม เนื่องจากทางราชการบ้านเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น ๒ ตำบล คือตำบลขามป้อม ซึ่งเป็นตำบลเดิม กับตำบลแก้งเหนือ ซึ่งเป็นตำบลใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

          พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้รับการแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พ.ศ. ๒๕๓๓  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๖/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

          พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตราตั้งที่ ๑๓/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘

          พ.. ๒๕๓๙  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

          พ.. ๒๕๔๐  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

สมณศักดิ์

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้น ตรี ที่ พระครูวิศาลเขมคุณ

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลชั้น ตรี เป็นชั้น โท ในราชทินนามเดิม คือ พระครูวิศาลเขมคุณ

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบลชั้นโท เป็นชั้นเอก ในราชทินนามเดิม คือ พระครูวิศาลเขมคุณ

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับพระราชทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการเป็นเทียบเท่าเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม คือ พระครูวิศาลเขมคุณ

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น สามัญ (สย.) ในราชทินนาม พระบวรปริยัติวิธาน

          วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้น ราช ในราชทินนาม พระราชปริยัตยากร

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓

วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๗๐

-------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013, watpitchvipassana.com. All Rights Reserved.