Get Adobe Flash player
ตารางงานเผยแผ่ภาคปฏิบัติ เครือข่ายวัดพิชโสภาราม

หนังสือทำวัตรสวดมนต์

หนังสือทำวัตรสวดมนต์ วัดพิชโสภาราม

บริบูรณธรรม

บริบูรณธรรม

วิปัสสนากรรมฐาน

หนังสือวิปัสสนากรรมฐาน

วิสุทธิธรรม

หนังสือวิสุทธิธรรม

ท่านกำลังค้นหา ?

สถิติผู้เยี่ยมชม

000830112
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
889
2313
13977
15091
59208
67446
830112

Forecast Today
4224

11.25%
4.84%
5.52%
2.55%
0.11%
75.73%
Online (15 minutes ago):10

Your IP:54.81.216.254

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

มีสาธุชน 10 ท่าน ออนไลน์

สัตว์ทั้งปวงเกิดแล้วตายเป็นที่สุด

ยถาปิ กุมฺภการสฺส กตา มตฺติกภาชนา
สพฺเพ เภทปริยนฺตา เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ

ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำแล้ว ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น.

(พุทฺธ)  นัยที. มหา. ๑๐/๑๔๑., ขุ. สุ. ๒๕/๔๔๘.

        อันธรรมดาภาชนะดิน ซึ่งนายช่างผู้ฉลาดรู้จักเอาดินผสมปั้นเป็นเตาบ้าง เป็นหม้อบ้าง เป็นกระทะบ้าง และปั้นเป็นรูปภาชนะเครื่องใช้สอยต่างๆ ตามแต่นายช่างจะประดิษฐ์ให้เป็นไปในรูปลักษณะต่างๆ กันไป ดิบบ้าง สุกบ้าง มีรูปพรรณสัณฐานงดงามต่างๆ กัน แต่ก็ตกอยู่ในลักษณะที่ว่า อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นไปชั่วคราว 

        เพราะมีความแตกดับในที่สุดจะต่างกันก็เพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้น ฉันใด แม้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น เกิดมาแล้วมีความตายเป็นที่สุด ซึ่งก็ไม่ต่างกับภาชนะดินอะไรเลย สมดังธรรมภาษิตที่มาในสคาถวรรค สังยุตตนิกายว่า สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ แปลว่า สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก.

จาก หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒ ฉบับมาตรฐาน (โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง)  

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ ๓

วัดพิชโสภาราม บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๗๐

-------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2013, watpitchvipassana.com. All Rights Reserved.